HÅLLBARHET

För djuren och naturen

Hållbarhet är grundläggande för oss, både när det gäller djurens välbefinnande och naturens välgång. På Doggy AB har vi förpliktat oss till att producera den allra bästa hund- och kattmaten med omsorg om miljön och vårt samhälle. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en produkt som inte bara är bra för dina djur, utan även för vår planet.

Vårt kök

Vårt kök i Vårgårda är en förebild för hållbarhet, och det är vi extra stolta över. Drivet av 100 procent förnybar energi och beläget i den vackra jordbruksbygden i Västsverige, tillverkar vi både torrfoder och våtmat av högsta kvalitet. Köket drivs till största delen av ånga från Vårgårda ångfabrik och en fjärdedel av el från vattenkraft, vilket kallas för grön el. Vi strävar efter att minimera avfallet och återvinna matrester och spill från vår foderproduktion till biogas, som används för att driva stadsbussar och sopbilar.

Våra ingredienser

När det kommer till våra ingredienser lägger vi stor vikt vid att välja dem med omsorg. Många av våra råvaror kommer direkt från svenska bönder och uppfyller de höga standarder som fastställs enligt svensk djurhållningslagstiftning. Sveriges följer EU:s djurskyddslag som har några av världens högsta djurskyddsstandarder.

Vi är också noga med att använda råvaror som inte konkurrerar med människomat. Trenden med att ge våra sällskapsdjur allt mer av de råvaror som även skulle kunna gå till människor tycker vi på Doggy AB inte är hållbar ur ett klimatperspektiv.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en produkt som inte bara är bra för dina djur, utan även för vår planet.

Våra förpackningar

När det gäller förpackningarna till våra produkter har vi tagit stora steg för att minimera vår påverkan på miljön. Våra pappsäckar, plastsäckar och Tetra Recart® förpackningar är alla utformade med en mycket låg miljöpåverkan. Vi var pionjärer och blev först i världen att erbjuda Tetra Recart® förpackningar – en kartongbaserad, miljövänlig förpackningslösning som är lätt att öppna och återförsluta. Den har även logistiska fördelar som minskar transporter. Materialet i våra Tetra Recart® förpackningar är FSC-märkt och helt återvinningsbart.

Vårt engagemang

På Doggy AB är vi stolta över vårt engagemang för hållbarhet och kvalitet. Genom att välja oss som din leverantör av hund- och kattmat kan du vara säker på att du ger dina djur det allra bästa samtidigt som du bidrar till en bättre framtid för våra älskade husdjur och vår planet.

Vårt livsmedelscertifikat

Sedan 2007 har vår djurmatsproduktion i Vårgårda varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000. Vi var faktiskt de första i Sverige att satsa på denna certifiering för tillverkning av djurmat. ISO 22000 är en kvalitetsstandard inom livsmedelsindustrin med fokus på livsmedelssäkerhet. Certifieringen innebär att våra råvaror är fullt spårbara, vilket ger dig som djurägare ett tydligt bevis på att våra produkter inte innehåller något som kan vara skadligt för ditt djur. Dessutom garanterar certifieringen att maten tillagas under strikta hygieniska förhållanden. Vår produktion kontrolleras regelbundet av både oss själva och externa kontrollinstanser för att säkerställa att vi lever upp till de höga kraven på renlighet och god hygien.